Certyfikat gwarancji turystycznej AXA

Certyfikat gwarancji turystycznej AXA

 

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Ogólne warunki ubezpieczenia podróży zagranicznych
Gwarancja Turystyczna AXA

 

Gwarancja ubezpieczeniowa

jest wymagana ustawowo do prowadzenia działalności przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i wystawiana jest na rzecz Marszałka Województwa.

Każdy podmiot turystyczny prowadząc biuro podróży w zakresie organizatora turystyki oraz pośrednika turystycznego, zobowiązany jest, na wypadek swojej niewypłacalności, zapewnić klientom pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.

 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁASZANIA SZKÓD MAILOWO DLA KLIENTÓW BIURA PODRÓŻY

Szkody można zgłaszać mailowo:

– Dla spraw Assistance: medical@ipa.com.pl – Dla spraw Likwidacyjnych (wszystkie ryzyka): likwidacja@ipa.com.pl

Na ww. adresy można wysyłać wszystkie dokumenty (raporty, druki zgłoszenia szkody, itp.).

Jedynie rachunki i paragony będą potrzebne w oryginale więc należy je dodatkowo wysłać pocztą na podany poniżej adres do korespondencji.

Adres do korespondencji:

Inter Partner Assistance Polska S.A. ul. Prosta 68 00-838 Warszawa Tel.: +48 (22) 575 90 80